Hai Healthies Civitas Hospitalia RSJRW, sehubungan dengan upaya peningkatan budaya keselamatan bagi seluruh pegawai RSJRW, telah disediakan bahan kepustakaan budaya keselamatan melalui aplikasi Turbonas. Healthies dapat mengakses pada folder "Akreditasi" > subfolder "Perpus Online Budaya Keselamatan".